Mentorskap

Mentorskap kan ses som ett antal olika strategier som  byggs upp kring klienten och hans/hennes aktuella situation, man arbetar med processer för att utveckla människors potential – Sedan sker en anpassning och tillämpning till klientens (arbets)liv där inlärning, handling och motivering utgör huvudbegrepp.

Mentorns förhållningssätt till sin klient är professionellt men kan också karaktäriseras av engagemang och empati.

Vad gäller färdighet och metodik som används i själva arbetet kan man hitta bl a inslag från filosofi, pedagogik, psykologi, terapi, kommunikationsteori. I processen berörs frågor kring arbete, personlig organisation, livsmål och olika existentiella frågor.

Mentorskapet utgår ofta från en speciell människosyn, en ideologi om relationen mellan människor om balans och obalans men även om metoder och träningsprogram.

Människor som söker denna form av hjälp eller stöd befinner sig ofta i en obalans; mellan krafter i människans inre och/eller mellan människan och hennes omvärld mellan arbete och icke-arbete. (Men det kan givetvis också ha att göra med vägledning eller rådgivning.)

I själva arbetet försöker man återupprätta en balans mellan livets olika delar; mellan arbetet, andra viktiga verksamheter och engagemang, sociala relationer och i förhållande till sig själv. Huvudperspektivet ligger på framtiden – men givetvis är nuet en viktig byggsten samtidigt som historien ger betydelsefulla förklaringar till det tillstånd som klienten befinner sig i. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det är individens egen upplevelse som utgör den sk hälsostandarden, dvs det är den egna upplevelsen av balans eller obalans som utgör riktmärket.

Mentorskap