Archive for the ‘Förtroende’ Category

Förtroende

tisdag, maj 3rd, 2011

Det är viktigt att ett förtroende uppstår mellan klient och terapeuft infrias. Klienten måste känna sig trygg med terapeuten, för att kunna prata och öppna sig. Klienten behöver känna att terapeuten förstår honom eller henne. Det är viktigt för framgångsrik terapi.

/Tomas

Posted in Förtroende | 1 Comment »