Frågor & svar

Vad kan du få hjälp med?

Svar: Med relationer, familjelivet, arbetet, dig själv och din personliga utveckling.

Hur ofta behöver jag komma på besök?

Svar: Det är individuellt, från person till person. I början kan det vara fördelaktigt att träffas en gång i veckan på en timme, de första veckorna. Sedan är var tionde dag bra, för att utvecklingen och framstegen inte ska stanna av. Vid längre tid mellan träffarna, kan det bli som att börja om från början igen.

Hur länge sitter man?

Svar: Det är olika, men oftast en timme åt gången. Vid svåra problem kan vi komma överrens om att ses en dubbelgång (två timmar per gång) när det behövs.

Kan jag boka tid åt en vän som behöver hjälp?

Svar: Nej det kan du inte, kontakten måste tas personligen.

Hur lång tid tar det för mig att göra framsteg?

Svar: Det går olika fort beroende på person till person, men en mätpinne kan vara hur lång tid det har tagit dig att hamna i den här situationen? Har det tagit dig hela livet tills nu, innan du tar tag i problemen, kanske det tar lite längre tid att lösa dessa då också. Fast vid en livskris, är också det tillfället en människa utvecklas och växer som mest på kortast tid. Ofta brukar det gå fort att lösa vissa problem, medan andra sitter djupare och tar längre tid att lösa och få bukt med.

Frågor & svar