Coaching

Är en filosofisk och pedagogisk vägledning. Coach betyder vagn eller buss. Det karaktäriseras av att coachningen blir en resa genom livet, eller en resa från en plats till en annan. Till en mer önskad plats. Här är det viktigaste att nå verkliga insikter. Modern coachning är till för att underlätta inlärning, utveckling och prestation. Genom coaching kan människor utvecklas yrkesmässigt eller personligt, beroende på preferens. Coaching är målinriktad och framtidsorienterad.