Grundvärderingar och nya insikter

Att fundera igenom sina grundvärderingar, sin människosyn och sina livsmål kan ge nya spännande insikter.

/ Tomas

Publicerat 16 maj 20:20 av admin


Lycka för mig

Det är lycka för mig att träffa alla modiga personer som vågar och är motiverade att söka hjälp för första gången, vid svåra tillfällen i livet. Mitt jobb är att hjälpa och stödja på vägen.

/Tomas

Publicerat 16 maj 20:20 av admin


Relationer

Om en klient söker en partner och längtar efter en relation, men inte lyckas hitta någon, eller om klienten aldrig får en relation att fungera, kan terapeuten ofta  hjälpa klienten.

Jag tar även emot klienter för parterapi för att försöka få relationen att fungera bättre.

/Tomas

Publicerat 12 maj 14:14 av admin


Stresshantering

Stress har blivit ett vanligt inslag i våra liv idag. Ofta är stress involverat i en klients problem. Det kan ha att göra med för mycket att göra på kort tid. Men ofta handlar det om en överbelastningsproblematik; vi blir påfrestade av allt som vi (eller många gånger andra) anser att vi ska klara av. Om vi inte sätter en gräns, eller om vi ökar på belastningen mer och mer, så mår vi sämre och sämre.

Publicerat 12 maj 14:14 av admin


Återhämtningstid

I vårt dagliga liv där påfrestningarna normalt är ganska stora är det viktigt att vi med jämna mellanrum saktar ned och ger oss själva återhämtning. Att vi ger oss möjlighet till att andas ut. Det kan också vara viktigt att prioritera bort vissa saker.

/Tomas

Publicerat 3 maj 18:18 av admin


Alice och kaninen

Alice: ”Varför sitter du alldeles stilla kanin, är du sjuk, mår du inte bra?”

Kaninen: ”Nej jag är inte sjuk.”

Alice: ”Men ni kaniner brukar alltid hoppa och skutta omkring.”

Kanien: ”Just precis, jag har hoppat, sprungit och skuttat för mycket och för länge så att jag till slut sprungit ifrån mig själv. Så nu sitter jag här och väntar på mig själv.”

/ Tomas

Publicerat 3 maj 18:18 av admin


Förtroende

Det är viktigt att ett förtroende uppstår mellan klient och terapeuft infrias. Klienten måste känna sig trygg med terapeuten, för att kunna prata och öppna sig. Klienten behöver känna att terapeuten förstår honom eller henne. Det är viktigt för framgångsrik terapi.

/Tomas

Publicerat 3 maj 18:18 av admin


Problem är mänskligt

Att ha problem är en del av den mänskliga naturen. Människan kommer aldrig bli problemfri. Med hjälp kan klienten hitta redskap för att lära om sig själv och hur han/hon bör agera i olika situationer, för att återfå balansen i livet och må bra.

Publicerat 3 maj 18:18 av admin


Är de ”roliga” aktiviteterna inte roliga längre?

När det roliga har slutat vara roligt, gäller det att börja fundera om det är dags att sålla i sitt schema”. Stress och prestationsångest kan även gälla för privatliv och fritidsaktiviteter. Stanna upp och omvärdera om du verkligen behöver ställa upp på allt. Ofta har vi en kravbild på oss själva, om hur vi ska vara och vad vi ska göra. Ett slags idealbild av oss själva om hur vi ska vara och vad vi ska göra. Stanna upp och fråga dig själv, mår jag bra av det här istället?

Publicerat 3 maj 18:18 av admin


Trendböcker och filosofier

Många nya trendböcker och filosofier, vill att vi ska tänka positivt, vilket kan vara bra. Det gör att vi kan tänka bort småproblem, vilket kan göra oss gladare för stunden. Det är många gånger bra att se positivt på livet och dess möjligheter. Men det handlar inte om att vi ska tränga bort, förneka eller på annat sätt eliminera svåra tankar och problem. Dessa tenderar dyka upp igen om vi inte väljer att ta itu med dem.

Publicerat 3 maj 18:18 av admin